Rights Issue

Nyemission 28 juni – 17 juli

VD-Intervju

Bolaget som ger läkemedelsforskningen nya banbrytande möjligheter

Phase Holographic Imaging har utvecklat instrumentet HoloMonitor som starkt förbättrar möjligheterna för den prekliniska forskningen som på sikt ger nya läkemedel, och feedbacken från forskningskunder över hela världen är mycket positiv. Nu gör företaget en nyemission som ska användas till en storsatsning på försäljning och marknadsföring.

Likt det grunda vattnet runt en sandrevel fördröjer havsvågor, fördröjer celler ljusvågor när de passerar igenom cellerna. PHI är pionjärer i att utveckla ny mikroskopteknik som mäter denna fördröjning och gör det möjligt att både avbilda och mäta opåverkade celler, utan den genmanipulering eller giftiga infärgning som används i samband med konventionell mikroskopering och cellanalys.

Lundabaserade bolaget Phase Holographic Imaging (PHI) har under 10 års tid utvecklat ett så kallat holografiskt mikroskop. Eller mer korrekt; en holografisk cytometer som bygger på mikroskopteknik – kallad HoloMonitor.

Med sitt avancerade instrument agerar företaget på den internationella Life Science Tools-marknaden. Huvudinriktning är den prekliniska forskningen vilket är den forskning som bedrivs på celler och djur med slutmålet att få fram nya läkemedel, sedan de även testats på människa.

Peter Egelberg, vd och grundare av PHI, menar att den prekliniska forskningen är i stort behov av nya tekniska innovationer vad gäller de viktiga cellodlingarna.

– Ja, verkligen. Det är förvånansvärt hur primitivt preklinisk forskning på celler fortfarande bedrivs. Metoden har inte ändrats sedan 1960-talet, med odlingar i plastbyttor i cellinkubatorer där man plockar ut cellerna, tillsätter olika substanser och sedan mäter cellernas reaktion med någon form av mätinstrument. Resultaten från dagens prekliniska forskning är faktiskt väldigt sällan relevanta vilket är orsaken till att läkemedelsutveckling är så riskfylld och dyr, säger han.

Likt vattenvågor skapar ljus ett vågmönster då ljusstrålar möts. I PHI:s instrument delas en laserstråle upp i två strålar. Den ena strålen passerar igenom cellerna medan den andra stålen passerar förbi cellerna. Då strålarna sedan möts bildas ett vågmönster (hologram) som innehåller information om hur mycket laserljuset fördröjdes då det passerade igenom cellerna.

Han förklarar att den traditionella metoden vid preklinisk forskning bara ger ögonblicksbilder av cellernas reaktioner, medan forskarna genom att använda PHI:s holografiska teknik, med HoloMonitor på plats inne i cellinkubatorn, kan följa cellerna över tid och dessutom kvantifiera vad som faktiskt händer i cellodlingen.

– Med vår teknik kan man mäta bland annat volymen på cellerna, hur de förflyttar sig och hur de interagerar när de behandlas med läkemedel. Och detta utan genmanipulation eller toxisk infärgning som förvanskar mätresultaten. Forskarna kan få fram helt nya data som de tidigare inte haft tillgång till och på så sätt i förlängningen få fram bättre läkemedel, berättar Peter Egelberg.

"Forskarna kan nu få fram helt nya data som de tidigare inte haft tillgång till"

Guldläge för aktieägare

Nu gör Phase Holographic Imaging en företrädesemission som vid full teckning inbringar 46,3 MSEK. Pengarna kommer i huvudsak att användas till åtgärder för marknadsföring och försäljning av HoloMonitor, på en världsmarknad där det säljs cirka 30 000 cellinkubatorer årligen.

– Jag skulle vilja påstå att det är ett guldläge för aktieägare som investerar i bolaget eftersom vi nu har lagt grunden för att nå framgång kommersiellt. Vi har en bruttomarginal mot kund som ligger på 80 %. Vi har nu en tryggad produktions- och leveranskapacitet som med bred marginal klarar de försäljningsnivåer vi kan förväntas uppnå de närmast åren.

– Vi har också jobbat enormt mycket med kvaliteten och vet att vår produkt klarar den tuffa miljön inne i cellinkubatorerna där det alltid är 37° och en luftfuktighet på 100 %, säger han.

Phase Holographic Imaging har idag ett 100-tal instrument på plats ute hos kunder runt om i forskarvärlden och den positiva feedbacken från dem har stärkt företaget i övertygelsen om att det är rätt tid att göra denna storsatsning.

Till detta bidrar de 80-tal vetenskapliga artiklar som kunderna har publicerat om forskningsresultat där HoloMonitor har använts. Publiceringarna används som en bas i företagets marknadsföring.

Hologrammet fotograferas med en digital bildsensor. Ur informationen i hologrammet datorberäknas 3-dimensionella bilder av cellerna där cellernas höjd återger fördröjningen.

Fördröjningen gör att ljusvågorna förskjuts inbördes. Det är denna fasför­skjutning som PHI:s holografiska bildteknik avbildar, därav bolags­namnet Phase Holographic Imaging.

Välutbildad och engagerad säljpersonal

Företagets produkter säljs och distribueras internationellt av nationella distributörer, som ofta har ett brett produktsortiment och där PHI hittills bara varit en leverantör i mängden.

I början av 2017 började bolaget att på den nordiska marknaden sälja direkt till kund med egen personal, vilket ledde till kraftigt ökad omsättning. Försäljningsökningen i Norden illustrerade tydligt betydelsen av välutbildad och engagerad säljpersonal och därför kommer företaget nu att satsa på att på plats utbilda och bistå bolagets internationella distributörer exempelvis vid produktdemonstrationer.

Parallellt kommer intensifierade marknadsföringskampanjer att genomföras via olika kanaler.

– Vår ambition med satsningen är att HoloMonitor ska bli en huvudprodukt för våra distributörer från att tidigare ha legat ganska långt ner i produktkatalogen, säger Peter Egelberg.

Han tror att fördelarna med att kunna övervaka och analysera celler under tiden de odlas kommer att visa sig vara så stora att samtliga cellinkubatorer på sikt kommer att vara utrustade med HoloMonitor eller liknande instrument, och Peter Egelberg uppskattar den framtida försäljningspotentialen till cirka 6 000 sålda instrument årligen.

PHI:s vd och grundare anser att det finns två skäl att investera bolaget.

– Det ena är givetvis att tjäna pengar. Det andra skälet är att man ger exempelvis cancerforskningen chansen att ta rejäla kliv framåt genom de nya möjligheter som HoloMonitor innebär. Jag känner till aktieägare som investerat i PHI istället för att skänka pengar till cancerforskningen, säger Peter Egelberg.

Intervjuvn publicerades i Svenska Dagbladet den 30 juni 2018.

Jag skulle vilja påstå att det är ett guldläge för aktieägare som investerar i bolaget eftersom vi nu har lagt grunden för att nå framgång kommersiellt.
— Peter Egelberg
VD och grundare

Senaste artiklarna om PHI i BioStock