Rättelse avseende teckningsgrad i listningsemission – ny teckningsgrad 200%

17 Dec 2013

I pressmeddelande avseende PHIAB:s teckningsgrad publicerat idag, den 17 december 2013, angavs felaktigt att nyemissionen tecknats till cirka 13,2 MSEK och att nyemissionen därmed blev övertecknad med 175 procent. Korrekt är att nyemissionen tecknats till cirka 15,1 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om cirka 200 procent. Felet har uppstått i samband med registreringen av anmälningssedlar, då en anmälningssedel har registrerats med ett mindre antal aktier än vad som anmälts.

Antal aktier och aktiekapital

När nyemissionen registrerats hos Bolagsverket kommer det totala antalet aktier i PHIAB att uppgå till 5 162 900 aktier och aktiekapitalet kommer att uppgå till 1 032 580 SEK.

Listning på AktieTorget

Första handelsdag på AktieTorget är beräknad att bli den 20 januari 2014. Handelsbeteckningen kommer att vara PHI. PHIAB:s aktie har ISIN-kod SE0005504636. En (1) handelspost kommer att uppgå till en (1) aktie.

Samarbete av strategisk betydelse med forskare från Harvard

2 Dec 2013

Phase Holographic Imaging meddelar härmed att bolaget tecknat ett samarbetsavtal med en forskare från Harvard University i Boston, USA.

Dr. Ethan Garner är en välkänd forskare som studerar hur bakterier påverkas av olika mutationer. Dr. Garner kommer att samarbeta med PHIAB kring utvecklingen av nästa generation instrument.

Dr. Ethan Garner och HoloMonitor M3

Dr. Garners kommentar om Bolagets produkt HoloMonitor M3

“We love it, especially the novel volumetric 3D information. The HoloMonitor allows us to continuously watch and quantify how cells swarm and interact.”

VD Peter Egelberg kommenterar

— Det är glädjande att vi nu kan inleda ett samarbete med Dr. Garner, vid Harvard University, kring utveck­lingen av vår planerade nya produkt, HoloMonitor M5. Samarbetet har strategisk betydelse och är ett viktigt steg i vårt fortsatta etableringsarbete för att i första hand uppnå marknads­acceptans. Bostonområdet i USA är en medelpunkt för världens bioteknik och precis som vi har informerat om i samband med vår planerade listning är det avgörande för PHIAB:s framtida försäljning hur väl bolaget lyckas etablera samarbeten med opinionsledare på till exempel Harvard.

För ytterligare information om Dr. Garner

www.mcb.harvard.edu

Anslag till industridoktorand tillsammans med Lunds universitet

27 Nov 2013

Phase Holographic Imaging PHI AB meddelar härmed att bolaget, tillsammans med Lunds universitet, har erhållit anslag till en industridoktorand (doktorand vid ett företag) av Vetenskapsrådet.

Doktoranden kommer under fyra till fem år att vara knuten till projekt rörande utveckling och uppföljning avseende HoloMonitor M5, för kombinerad infärgnings- och infärgningsfri analys i ett och samma instrument. Doktoranden kommer att använda den nya tekniken för att identifiera cancerstamceller.

VD Peter Egelberg kommenterar

— Det är givetvis glädjande att vi ges statligt stöd för en industridoktorand under en så pass omfattande tidsperiod. Anslaget gör att vi genom statligt stöd ges ännu bättre förutsättningar i utvecklingen av vårt planerade nya instrument – HoloMonitor M5.

Webbhearing med Peter Egelberg

27 Nov 2013

På fredag den 29 november 2013 klockan 10.00 kommer Phase Holographic Imaging PHI AB:s VD Peter Egelberg a tillgänglig för frågor via en webbhearing som arrangeras på AktieTorgets webbplats.

Alla är välkomna att delta i diskussionen och har möjlighet att ställa frågor både i förhand och under hearingen. Ytterligare information återfinns på www.aktietorget.se.

För ytterligare information angående den pågående nyemissionen

Teckningstiden i den pågående nyemissionen inför listning på AktieTorget pågår fram till och med den 12 december 2013. Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen finns att tillgå i memorandum på bolagets, AktieTorgets och Sedermera Fondkommission AB:s respektive hemsida (www.phiab.se, www.aktietorget.se och www.sedermera.se).